ZDRUŽENIE BÝVALÝCH URBÁRNIKOV POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO V SOLČANOCH

 

Urbárske spoločenstvo bolo zriadené podľa zákona článok XIX/1898 ako i článok X/1913 o nerozdelených spoločných lesoch a pasienkoch. Na základe zákona číslo 229/91 Zb.1) bolo opätovne zriadené a podľa zákona číslo 83/90 Zb. registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VUS/1-900/90-4314 zo dňa 26.09.1991 a podľa § 31 ods. 2 zák. č. 181/95 Z. z. zapísané do registra pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade v Nitre. Následne zosúladilo svoje právne pomery podľa § 31 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

AKTUALIZÁCIA ZMLUVY O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE

 

v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov

Odbornú správu vykonáva: Nájomca Ing. Jozef Nikodem TOP FOREST

Výkonom funkcie bol v zmysle nájomnej zmluvy poverený do konca roka 2019

POSLEDNÉ SCHVÁLENÉ UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

konaného dňa 21.03.2019 o 18.00 hodine v Dome kultúry v Solčanoch

PREBIEHA AKTUALIZÁCIA
 

 

Správa o pripravovanej nájomnej zmluve !

Návrh zmluvy je k dispozícii k nahliadnutiu pre všetkých členov u predsedu ZBÚ Solčany
Ing. Štefana Valaského, adresa Parková 44, Solčany, tel.č.: 0903 728 584
 
Pripomienky je potrebné podať do 28.10.2019
 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now